" data-medium-file="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6480P.jpg?fit=640%2C480&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6480P.jpg?fit=904%2C446&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6480P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1 255w, https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6480P.jpg?resize=510%2C270&ssl=1 510w, https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6480P.jpg?zoom=3&resize=255%2C135&ssl=1 765w" data-lazy-sizes="(max-width: 255px) 100vw, 255px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6480P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />
$13,995
2009 Ford Flex SE
*

$14,595
2007 Toyota Tundra SR5
*

$13,595
2008 Toyota Highlander
*
" data-image-caption="2012 Chevrolet Equinox LT Gainesville FL

" data-medium-file="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6477P.jpg?fit=640%2C480&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6477P.jpg?fit=904%2C446&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6477P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1 255w, https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6477P.jpg?resize=510%2C270&ssl=1 510w, https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6477P.jpg?zoom=3&resize=255%2C135&ssl=1 765w" data-lazy-sizes="(max-width: 255px) 100vw, 255px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6477P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />
$13,595
2012 Chevrolet Equinox LT
*
" data-image-caption="2004 Toyota Corolla LE Gainesville FL

" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6473P.jpg?fit=640%2C480&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6473P.jpg?fit=904%2C446&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6473P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1 255w, https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6473P.jpg?resize=510%2C270&ssl=1 510w, https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6473P.jpg?zoom=3&resize=255%2C135&ssl=1 765w" data-lazy-sizes="(max-width: 255px) 100vw, 255px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6473P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />
$11,595
2004 Toyota Corolla LE
*
" data-image-caption="2006 Cadillac DTS Gainesville FL

" data-medium-file="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6472P.jpg?fit=640%2C480&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6472P.jpg?fit=904%2C446&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6472P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1 255w, https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6472P.jpg?resize=510%2C270&ssl=1 510w, https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6472P.jpg?zoom=3&resize=255%2C135&ssl=1 765w" data-lazy-sizes="(max-width: 255px) 100vw, 255px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6472P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />
$12,995
2006 Cadillac DTS
Show all
available 10cars
*
" data-image-caption="2004 Toyota Corolla LE Gainesville FL

" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6473P.jpg?fit=640%2C480&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6473P.jpg?fit=904%2C446&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6473P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1 255w, https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6473P.jpg?resize=510%2C270&ssl=1 510w, https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6473P.jpg?zoom=3&resize=255%2C135&ssl=1 765w" data-lazy-sizes="(max-width: 255px) 100vw, 255px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6473P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />
$11,595
2004 Toyota Corolla LE
*
" data-image-caption="2006 Cadillac DTS Gainesville FL

" data-medium-file="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6472P.jpg?fit=640%2C480&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6472P.jpg?fit=904%2C446&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6472P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1 255w, https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6472P.jpg?resize=510%2C270&ssl=1 510w, https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6472P.jpg?zoom=3&resize=255%2C135&ssl=1 765w" data-lazy-sizes="(max-width: 255px) 100vw, 255px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6472P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />
$12,995
2006 Cadillac DTS
*
" data-image-caption="2009 Cadillac CTS Gainesville FL

" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6471P.jpg?fit=640%2C480&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6471P.jpg?fit=904%2C446&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6471P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1 255w, https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6471P.jpg?resize=510%2C270&ssl=1 510w, https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6471P.jpg?zoom=3&resize=255%2C135&ssl=1 765w" data-lazy-sizes="(max-width: 255px) 100vw, 255px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6471P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />
$13,595
2009 Cadillac CTS
*
" data-image-caption="2016 Kia Forte LX Gainesville FL

" data-medium-file="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6466P.jpg?fit=640%2C480&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6466P.jpg?fit=904%2C446&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6466P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1 255w, https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6466P.jpg?resize=510%2C270&ssl=1 510w, https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6466P.jpg?zoom=3&resize=255%2C135&ssl=1 765w" data-lazy-sizes="(max-width: 255px) 100vw, 255px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6466P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />
$12,995
2016 Kia Forte LX
*
" data-image-caption="2007 Toyota Corolla LE Gainesville FL

" data-medium-file="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/R6456P.jpg?fit=640%2C480&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/R6456P.jpg?fit=904%2C446&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/R6456P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1 255w, https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/R6456P.jpg?resize=510%2C270&ssl=1 510w, https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/R6456P.jpg?zoom=3&resize=255%2C135&ssl=1 765w" data-lazy-sizes="(max-width: 255px) 100vw, 255px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/R6456P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />
$9,995
2007 Toyota Corolla LE
*
" data-image-caption="2014 Hyundai Sonata GLS Gainesville FL

" data-medium-file="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/08/R6449P.jpg?fit=640%2C480&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/08/R6449P.jpg?fit=904%2C446&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/08/R6449P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1 255w, https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/08/R6449P.jpg?resize=510%2C270&ssl=1 510w, https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/08/R6449P.jpg?zoom=3&resize=255%2C135&ssl=1 765w" data-lazy-sizes="(max-width: 255px) 100vw, 255px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/08/R6449P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />
$12,595
2014 Hyundai Sonata GLS
*
" data-image-caption="2013 Hyundai Sonata GLS Gainesville FL

" data-medium-file="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/07/F6436P.jpg?fit=640%2C480&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/07/F6436P.jpg?fit=904%2C446&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/07/F6436P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1 255w, https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/07/F6436P.jpg?resize=510%2C270&ssl=1 510w, https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/07/F6436P.jpg?zoom=3&resize=255%2C135&ssl=1 765w" data-lazy-sizes="(max-width: 255px) 100vw, 255px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/07/F6436P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />
Sale
$13,595
2013 Hyundai Sonata GLS
*
" data-image-caption="2009 Acura 3.5TL Gainesville FL

" data-medium-file="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/05/F6412P.jpg?fit=640%2C480&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/05/F6412P.jpg?fit=904%2C446&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/05/F6412P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1 255w, https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/05/F6412P.jpg?resize=510%2C270&ssl=1 510w, https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/05/F6412P.jpg?zoom=3&resize=255%2C135&ssl=1 765w" data-lazy-sizes="(max-width: 255px) 100vw, 255px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/05/F6412P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />
Sale
$13,995
2009 Acura 3.5TL
Show all
available 3cars
*

$14,995
2007 Ford F-150 XLT Crew Cab
*

$14,595
2007 Toyota Tundra SR5
*
" data-image-caption="2007 Dodge lamb Hemi Gainesville FL

" data-medium-file="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/R6451P.jpg?fit=640%2C480&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/R6451P.jpg?fit=904%2C446&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/R6451P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1 255w, https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/R6451P.jpg?resize=510%2C270&ssl=1 510w, https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/R6451P.jpg?zoom=3&resize=255%2C135&ssl=1 765w" data-lazy-sizes="(max-width: 255px) 100vw, 255px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/R6451P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />
$14,595
2007 Dodge lamb Hemi
Show all
available 15cars
*

$11,995
2013 Kia soul +
*
" data-image-caption="2009 Ford Flex SE Gainesville FL

" data-medium-file="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6480P.jpg?fit=640%2C480&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6480P.jpg?fit=904%2C446&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6480P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1 255w, https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6480P.jpg?resize=510%2C270&ssl=1 510w, https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6480P.jpg?zoom=3&resize=255%2C135&ssl=1 765w" data-lazy-sizes="(max-width: 255px) 100vw, 255px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6480P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />
$13,995
2009 Ford Flex SE
$13,595
2008 Toyota Highlander
*
" data-image-caption="2012 Chevrolet Equinox LT Gainesville FL

" data-medium-file="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6477P.jpg?fit=640%2C480&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6477P.jpg?fit=904%2C446&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6477P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1 255w, https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6477P.jpg?resize=510%2C270&ssl=1 510w, https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6477P.jpg?zoom=3&resize=255%2C135&ssl=1 765w" data-lazy-sizes="(max-width: 255px) 100vw, 255px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/10/F6477P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />
$13,595
2012 Chevrolet Equinox LT
*
" data-image-caption="2014 Nissan Pathfinder S Gainesville FL

" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/R6455P.jpg?fit=640%2C480&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/R6455P.jpg?fit=904%2C446&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/R6455P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1 255w, https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/R6455P.jpg?resize=510%2C270&ssl=1 510w, https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/R6455P.jpg?zoom=3&resize=255%2C135&ssl=1 765w" data-lazy-sizes="(max-width: 255px) 100vw, 255px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/R6455P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />
$14,995
2014 Nissan Pathfinder S
*
" data-image-caption="2010 Ford Flex SEL Gainesville FL

" data-medium-file="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6467P.jpg?fit=640%2C480&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6467P.jpg?fit=904%2C446&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6467P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1 255w, https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6467P.jpg?resize=510%2C270&ssl=1 510w, https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6467P.jpg?zoom=3&resize=255%2C135&ssl=1 765w" data-lazy-sizes="(max-width: 255px) 100vw, 255px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6467P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />
$13,995
2010 Ford Flex SEL
*
" data-image-caption="2012 KIA SORENTO LX Gainesville FL

" data-medium-file="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6458P.jpg?fit=640%2C480&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6458P.jpg?fit=904%2C446&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6458P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1 255w, https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6458P.jpg?resize=510%2C270&ssl=1 510w, https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6458P.jpg?zoom=3&resize=255%2C135&ssl=1 765w" data-lazy-sizes="(max-width: 255px) 100vw, 255px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6458P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />
$13,995
2012 Kia Sorento LX
*
" data-image-caption="2015 Nissan Rogue S Gainesville FL

" data-medium-file="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6457P.jpg?fit=640%2C480&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6457P.jpg?fit=904%2C446&ssl=1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6457P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1 255w, https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6457P.jpg?resize=510%2C270&ssl=1 510w, https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6457P.jpg?zoom=3&resize=255%2C135&ssl=1 765w" data-lazy-sizes="(max-width: 255px) 100vw, 255px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/www.doyourpartparks.org/wp-content/uploads/2021/09/F6457P.jpg?resize=255%2C135&ssl=1&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" />
$13,995
2015 Nissan Rogue S
Show all
available 0cars
available 0cars
available28 cars
Search Inventory
BodySedanSUVTruck
MakeAcuraCadillacChevroletDodgeFordHondaHyundaiKiaLexusLincolnNissanScionToyota
Search
Have a Questions? speak to Today!
352-371-6440

Are You in search of a car?


Check out our wide choice of the finest cars, trucks, and also SUV’s. While we are generally in the $7k – $15k variety we can also find particular vehicles upon request. All our used vehicle inventory is listed on our site and if you require anything feel totally free to reach out anytime!


Do You desire to sell a car?


What’s your auto worth? obtain the absolute ideal value for your trade-in vehicle. We even handle all paperwork. We also buy vehicles as well so even if it is you are looking to profession or simply sell out best we have the right to help! Schedule your appointment today!


SPECIALSallspecials
$12,995
2010 Scion XB
$13,595
2013 Hyundai Sonata GLS
$12,595
2012 Hyundai Santa Fe Limited
$11,995
2008 Lexus RX 350
$11,595
2008 Toyota Rav4 Sport
$13,995
2009 Acura 3.5TL
$11,995
2008 Honda CR-V EX
$11,995
2015 Kia Soul
$12,995
2014 Nissan Maxima S
$13,595
2011 Lexus ES 350

WHY pick US


Easy Financing

Our main organization is help people, we just occur to perform that by providing quality vehicles while building (bad credit) and starting (no credit) credit through our In house Buy here Pay right here Financing.

You are watching: Paul west used cars gainesville fl


Short Loans

Unlike a most other dealerships who finance their vehicles because that 5-6 years we specialization in brief loans in the 3 year range. Salary your car off fast and also save a bunch the money!


Wide range of Brands

We bring only the ideal vehicles made in the finest years from few of the best brands choose Acura, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Ford, GMC, Honda, Hyundai, Kia, lincoln, Mazda, Mercury, Nissan, and Toyota.


No early on Payout Fee

There space no at an early stage pay the end fees or penalty with any kind of of our loans. We want you to conserve as much money as feasible and price your tough work because that your at an early stage payments. Not to point out several customers develop their credit up fast and refinance the loan together well. No fee, no penalty!


Report to the credit Bureau

All ours loans space reported to Equifax credit Bureau every month (largest credit bureau in the south-east US) to aid all our client credit build to the next level. 


Great Reviews

The best component about our routine is we don’t simply work v someone when they buy a vehicle, we occupational with them till their loan is complete. Us love being able to help you on your first day until your last day, and also just look at our reviews on just how many world come back.


Warranty

As a little family auto dealership, we think that the only reason people come ago or send who our way is if we gain them top quality vehicles and also treat them good. We understand all ours cars are good because we ago them up v our personal warranty.


Join the #PWFamily

Come check us out and also we’ll make certain we have actually the right car for you or occupational on getting the car you desire in and add you come our amazing #PWFamily!


Learn More

WELCOME to THE#PWFAMILY

Thank you for giving our family Car Dealership the chance to earn your business. We are committed come going the extra mile to make certain you have the best automobile buying experience in Gainesville, FL!

Shop our household used cars and also trucks dealership in Gainesville, FL, to discover quality, trusted vehicles at low prices.

Our Used car Dealership uses low mileage, dependable, and CarFax pre-owned vehicles. Us are constructed on our reputation and also word the mouth from our awesome customers. Every our vehicles are thoroughly checked, inspected, and also repaired by ours certified mechanic and also backed by our cost-free warranty because that financed vehicles.

See more: Microtel Inn &Amp; Suites By Wyndham Middletown, Microtel Inn & Suites By Wyndham

We target to supply your car through financial institution financing or payment cash, yet if that’s no an option, ours renowned, in-house Buy here Pay below Financing is below to help! We space Gainesville’s longest running Bad Credit auto Dealership, helping great people with negative credit and also no credit transaction drive far in dependable and also reliable vehicles while simultaneously building credit earlier up by reporting to the credit transaction bureau every month. Don’t let bad credit stop you — our dealership can help!

Serving Buy right here Pay Here Ocala, Gainesville, Lake City, Jacksonville, Starke, Chiefland, Alachua, Newberry, Palatka, Williston, Bronson, Trenton, Archer and surrounding BHPH phibìc Florida areas.

So remember: If your credit is a mess, climate Paul West is the BEST! as Paul West always used come say, “There’s no poor Barts here, so we’ll see you down at the store.”